Решенията на трейдъра

Факторите, механизмът, последствията

Чуждият успех НЕ можеш да го прекопираш, чуждият начин на мислене не можеш да го възприемеш, не може да вземеш назаем и нечия чужда психика.  Всичко това трябва САМ да го създадеш вътре в себе си. А в основата на всичко са търговските решения, които взимаш.

Решенията на трейдъра

В същото време, традиционните обучения НЕ се занимават с взимането на решения. Изучават се множество теории и стратегии, а начинаещите навлизат в дебрите на техническия анализ. Но всичко това се отнася за лявата част на графиката или за това, което вече се е случило на пазара.

Въоръжен със знания и правила трейдърът се изправя срещу пазара и започва да… губи битка след битка. А тези битки не са просто някакво интелектуално състезание, а загуби от парите в неговия акаунт. И когато тези загуби достатъчно се натрупат, трейдърът ясно започва си дава сметка, че търпи неуспехи ВЪПРЕКИ знанията и правилата.

Затова тази книга е посветена САМО за взимането на търговски решения. И това е основното, което трейдърът прави на пазара.

“Решенията на трейдъра” се разпространява безплатно като е-книга в PDF формат. Тя е подарък за Българските трейдъри.

Вижте как СВОБОДНО можете да я прочетете и изтеглите!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *