Опит от първо лице

Важна характеристика на моите книги е, че те пресъздават моя реален опит като индивидуален трейдър. В голяма степен те отразяват етапите, през които и аз самият съм минал. Хронологично проследяват моето собствено израстване. Затова обичайно пиша от първо лице единствено число.

Използването на този начин на изразяване никак не е случайно. Аз НЕ се възприемам като някакъв ментор или гуру, който назидателно и от висотата на своята компетентност да раздавам ум и знания. Нищо подобно! Аз съм един от многото индивидуални трейдъри, започнал като всички останали по метода на пробите и грешките. Не се смятам за експерт по финансовите пазари, но мога да ви уверя, че всичко, за което пиша, е лично преживяно от мен самия.

Моят път НЕ е писта към успеха, а трудно и криволичещо трасе, по което срещнах много трудности и капани. Претърпях много загуби и неуспехи, но нито за момент не се поблазних от илюзията да търся лесния начин, защото такъв просто НЯМА.

В този смисъл, написаното от мен НЕ са някакви знания, които съм прочел или научил от някого. То има стойността на личното откритие. Опознал съм много теории и стратегии, учил съм се в различни школи и от много трейдъри. Но в моите книги, както и в статиите, които публикувам, аз НЕ преразказвам наученото, а неговото приложение в собствената ми търговия.

Написаното от мен НЕ е истина от последна инстанция, а отразява моя реален практически опит и разсъжденията, до които сам достигнал. Нямам претенции за всеобхватност и изчерпателност по темата за финансовите пазари, но за сметка на това всичко за същинската търговия е видяно, почувствано и преживяно от мен самия.