Нови проекти

които обмислям и осъществявам

Холистичният трейдинг – вече пиша по отделни аспекти на концепцията за холистичният трейдинг, а двадесетина страници от новата книга разпечатах и раздадох на участниците в Първото ателие за холистичен анализ и търговия –АХАТ. Концепцията включва начин на възприемане на пазара, подход при взимане на решения и индивидуална система за търговия.

Стив и Тим търгуват заедно – това е работното заглавие на продължението на „Уроци на трейдъра милионер“. От началото на 2017 г. с моят ментор отворихме съвместна сметка и търгуваме симбиоза между Lucky break и системата ХИТ. Успоредно продължава и моето израстване – придобивам нови разбирания, подобрявам своята психическа устойчивост. Събира се много ценен материал, който със сигурност също ще бъде от полза за българските трейдъри.

Индивидуалното предимство на трейдъра – планирам специално да развия тази тема. Тя се загатва на няколко места в „Уроци на трейдъра милионер“, но смятам, че трябва да й се отдели специално внимание. Освен това много от читателите на „Уроците“ ми задават въпроси именно във връзка с индивидуалното предимство.