Инвеститорът, трейдърът и спекулантът

Напоследък инвестициите в България станаха много популярни, най-вече като приказване за тях. В същото време много хора действително имат желание да „завъртят“ парите си и упорито търсят информация с какво и как да се заемат. Затова реших да напиша тази книга, за да започнем от основното – да си изясним понятията.

За написването на тази книга много ми помогна работата ми по подготовката на една дискусионна среща, която организирах. За да съставя своята презентация се поразрових и извадих някои определения, анализирах и това, което аз самият правя.

Започнах да се занимавам с инвестиции преди около 15-ина години, а от 2011 г. насам търгувам на финансовите пазари и се изявявам като трейдър. Голяма част от сделките, които прави един трейдър обаче не могат да се нарекат инвестиране, тъй като са си чисти спекулации. В такъв случай напълно закономерно си зададох въпроса: „Какъв съм аз всъщност – инвеститор, трейдър или спекулант?“

И тъй като изясних за себе си тази трилема, реших да ви представя моите прозрения, за да можете и вие да уточните какво сте в действителност или какво се стремите да станете. Дефинирането на всяко едно от тези понятия обаче има и друга важна функция – да ви покаже, че нито едно не е по-лошо от другите. А това е изключително необходимо за всички, които тепърва искат да впрегнат парите си.

“Инвеститорът, трейдърът и спекулантът” се разпространява безплатно в PDF формат.

Можете да я изтеглите и да я прочетете СВОБОДНО!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *